Eerlijkheid, een kostbaar menselijk bezit

Promises only bind those who believe them. Deze zin werd onder meer toegewezen aan wijlen politicus en Franse president Jacques Chirac. Het cynisme van deze boutade heeft mij altijd diep gestoord. Bij ADM is een van de basisbeginselen dat wij nooit een belofte maken als wij niet zeker zijn deze te zullen nakomen.
Written on 29-04-2024
Editoriaal door Managing Director Alexander De Beir

Verkiezingen: eerlijk gaat ook!

Promises only bind those who believe them. Deze zin werd onder meer toegewezen aan wijlen politicus en Franse president Jacques Chirac. Het cynisme van deze boutade heeft mij altijd diep gestoord. Bij ADM is een van de basisbeginselen dat wij nooit een belofte maken als wij niet zeker zijn deze te zullen nakomen. Ik wil zeker niet (enkel) de steen werpen naar de man die ’s werelds zevende grootmacht leidde van 1995 tot 2007.

Ver van mij eveneens de gedachte om aan “politics bashing” te doen. In hun enthousiasme kan het gebeuren dat politici hun wensen voor werkelijkheid aanzien en zich laten gaan tot het maken van grootse beloftes die achteraf onmogelijk in te lossen blijken. Winston Churchill gooide het resoluut over een andere boeg: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. De geschiedenis zou hem gelijk geven. Zijn volk zag af. Maar deze nuchtere “no-nonsense” uitspraak geldt nog altijd als een van grote politieke moed. Hij prijkt nog altijd op de eerste plaats van de most admired of greatest Britons

Over een maand worden wij in de stemhokjes verwacht. Uit de programma’s van verschillende partijen leid ik een “quid pro quo” retoriek af. Beloftes maken plaats voor perspectieven, vooruitzichten die op hun beurt afhangen van een engagement, een verantwoordelijkheidsbesef van de burger.  Deze trend kunnen wij alleen maar aanmoedigen. De kiezer heeft rechten én plichten. Alleen een gezond evenwicht tussen beiden kan onze maatschappij vooruithelpen. Wellicht heeft de onzekerheid in de wereld in de afgelopen jaren de politici bewust gemaakt dat de burger wel degelijk in staat is met slecht nieuws of moeilijke omstandigheden om te gaan.

Laat ons nu hopen dat de politieke debatten van de komende weken op een constructieve manier gevoerd worden. Er mag best wel heftig gediscussieerd worden, zolang dit met respect gebeurt en de kijker, luisteraar het gevoel krijgt dat dit niet ten koste van hem gaat. Geen profileringsdrang ten alle prijs, geen binair “wij” tegen “zij” discussies, maar een “yes we can” gevoel waarbij de hele bevolking zich “geactiveerd” kan en wil voelen. Om zo, tezamen, een betere samenleving te creëren en om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Ministers en commissarissen als interim managers…

Toekomstige ministers en staatssecretarissen zullen hierbij alle belang bij hebben in de huid te kruipen van, jawel, interim managers. Zij krijgen een mandaat om een tijdelijke missie, in principe de tijd van een legislatuur, tot een goed einde te brengen. Zij oefenen aanvankelijk allen een beroep uit waar zij in principe tijdelijk afstand van nemen of toch ruimte vrijmaken voor een maatschappelijk engagement. Voor alle duidelijkheid: tijd is nodig om een programma, een plan te implementeren. Tijd en ruimte zijn ook nodig om met de andere interim managers die een regering vormen, een verantwoord politiek beleid te voeren. Daar mag de dictatuur van de onmiddellijkheid waaraan onder meer door sociale media zich schuldig maken, niet aan tornen.

…evenals parlementsleden

Ook het principe van de volksvertegenwoordiging blijft trouwens essentieel, zo niet komen wij in de chaos terecht. Wie als politicus aanvaardt dat hij slechts een tijdelijke missie krijgt van de burger, ook al kan die missie hernieuwd worden wegens succes, zal zich vrijer voelen om bruggen te slaan, probleemoplossend te denken en duidelijke doelen na te streven.

 

Laat ons nu vooral dankbaar zijn voor zij die ooit gestreden hebben om ons vandaag de luxe te schenken dat wij onze eigen mening kunnen uiten, dat ook een nieuwe generatie jongeren (jonger dan ooit) haar stem mag laten horen in de urnen. Neen, zo vanzelfsprekend is het niet. Maar met bekwame interim managers aan boord van onze politieke structuren kunnen wij onze democratie versterken en naar een hoger niveau tillen!

Above all, let us all be grateful for those who fought to give us the luxury today of being able to express our own opinions and that a new generation of young people (younger than ever) can make their voices heard at the ballot box. No, it’s not that obvious. But with competent interim managers on board our political structures, we can strengthen our democracy and elevate it to a higher level!

We use cookies to enhance the browsing experience on the website. Check everything in our Cookie Policy.