5 juni, wat was er alweer?

Written on 03-06-2024
Editoriaal door Managing Director Alexander De Beir

5 juni, wat was er alweer?

Eerlijk gezegd, ben ik geen grote fan van de “dag van de…”. Er zijn er zoveel en vaak gaan ze gepaard met een betuttelende boodschap die ons een zeker schuldgevoel probeert aan te smeren. Eigenaardig genoeg heeft het soms ook een averechts effect: je probeert die dag even extra aandacht te wijden aan het onderwerp en maak je er zo vrij makkelijk van af.
’s Anderendaags is de urgentie al snel naar de achtergrond verdwenen.

Toen ik onlangs een verwijzing naar de volgende editie van World Environment Day op 5 juni opmerkte, dacht ik ook dan eerst “daar gaan we weer… worden wij niet dagelijks overspoeld met terechtwijzingen en verplichtingen inzake milieu en duurzaamheid?

Tegelijk moest ik aan mezelf bekennen dat ik vooraf onmogelijk spontaan had kunnen antwoorden op de vraag “Wanneer wordt World Environment Day gevierd?”. Dit besef spoorde mij aan om na te gaan wanneer deze dag voor het eerst in het leven was geroepen door de Verenigde Naties. Het antwoord, 1973, zette mij aan het denken. Het feit dat het een jaar eerder werd afgekondigd, door de allereerste “United Nations Conference on the Human Environment, op 5-16 juni 1972, in Stockholm” (UN.org, 2024), mijn eigen geboortejaar, triggerde me nog meer. Al heel mijn leven lang bestaat er dus een internationaal collectief besef van de noodzaak om onze planeet niet als verworven bezit te aanschouwen maar als een formidabel maar breekbaar geschenk dat wij met respect en notie van vergankelijkheid moeten behandelen.

Poor management?

Een inkijk in het actieplan van 1972 (een pdf van een afgedrukte verslag) bracht mij niet alleen plots, maar ook met enige nostalgie, terug in het predigitale tijdperk. Het leerde mij ook dat The Action Plan 3 categorieën bevat:

  1. Global Environmental Assessment Programme (watch plan);
  2. Environmental management activities;
  3. International measures to support assessment and management activities carried out at the national and international levels.

Bovendien werden deze categorieën opgedeeld in 109 aanbevelingen.

Vier woorden vielen mij spontaan op: assessment, measures, management en recommendations. Maar vooral “management”, de bekwaamheid om te controleren, dirigeren, beheren om aanbevelingen en maatregelen te begeleiden tot een beter behoud van onze planeet. Hoe is het dan zo fout kunnen lopen? Waar had het plan zo gefaald dat wij vandaag met angst kijken naar de klimaatopwarming, bosbranden, overstromingen en ondraaglijke hittegolven?

Wellicht was de link tussen de toen sluimerende klimaatverandering en natuurrampen minder opvallend, wellicht ontbrak er ook de economische impuls om werk te maken van duurzamer ondernemerschap en investeringen in circulaire economieën.

5 minuutjes op 5 juni

Anno 2024 heeft de economische wereld op dat vlak wel een serieuze gedaanteverwisseling ondergaan. Bedrijven hanteren geen pure winst meer om de gezondheid van hun activiteiten te evalueren, maar spreken in termen van ESG (Environmental Social Governance) en CSR (Corporate Social Responsibility) om klanten én medewerkers te overtuigen van hun deugdzame aanpak.

Velen van hen hebben 5 juni ongetwijfeld aangegrepen om te communiceren. En, als ik er nu opnieuw over nadenk, vind ik dit eigenlijk maar goed ook! In deze onzekere tijden waar sommigen zich schuldig maken aan doemdenkerij, kijk ik met enorme bewondering naar ondernemers die zich hebben weten (her)uit te vinden als versnellers van de groenere economie. Interim managers die het belang hiervan correct inschatten, zullen ongetwijfeld een voorsprong hebben op anderen. Bedrijven die hen durven inschakelen om die omwenteling te faciliteren, eveneens.

Ik raad iedereen aan die vandaag, de dag na 5 juni, even 5 minuutjes vrij te maken om het internet af te gaan en op zoek te gaan naar fantastische ideeën en vooruitgangen, zowel bedacht of gerealiseerd door geroutineerde ondernemers als door jonge telgen van de nieuwe actieve generatie. Hieronder, om u even op smaak te brengen, een aantal leuke links. Ik deed het alvast even en verzeker u: het geeft een boost en de overtuiging dat wij met durf, vastberadenheid en enthousiasme, de komende generaties heel mooie vooruitzichten kunnen geven!

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2024/01/09/five-sustainability-technologies-to-anticipate-in-2024/

https://www.theoxygenproject.com/post/top-15-inventions-that-could-save-the-planet-today/

https://www.tomorrowsworldtoday.com/sustainability/most-eco-friendly-inventions-of-2022/

https://www.euronews.com/green/2024/05/15/positive-environmental-stories-from-2024

https://earth.org/green-technological-innovations/

 

 

 

We use cookies to enhance the browsing experience on the website. Check everything in our Cookie Policy.